Names of 'Powade Shahir' (listed by M. N. Sahasrabuddhe in his book.)

Saganbha,
Parshuram,
Patthe Bapurao Redrekar,
Sheikh Amin Bhai Bagwan,
Yervadekar,
Ramchandra Dalvi (Turewale),
Sidram Rawal (Guru – Sagan Bhau),
Buwa Rawal,
Tukaram Bhoi,
Abaji Gundaji More,
Udaji Burud
Kavi Rama Devang (Marathwada),
Honaji,
Satappa (grand father of Honaji - oldest Lavwani),
Hasan,
Ranu Gudaji
Bala laxman’
Kavi Bhujang,
Khemu Om,
Jiwaji Panchal,
Phattu,
Mansing Bhobana,
Appa Desai,
Atmagiri (disciple of Fakir - Powada of Umaji Naik) 

Lawani Shahir:
Bala Bahiru,
Honaji,
Mahadu Vishwanath,
Dhondiba Shahir,
Phandi Malik (Disciple - Phandi Anant),
Sagan Bhau,
Sant Nagu (disciple Naru Bapu (Marathwada)).

There used to be branches in 'Shahiri Kavane', Nagesh Bali, Dnyan Bali, and Nath Sampradai. Their symbols were : 'Jari Zomb', 'Bhagve Zende' (saffron flags), 'Kalgi' and 'Tura'. Such branches and symbols were not present in Sant and Pandit poetry.

Shahir were identified into two types; Turewale and 'Kalgiwale'. Both had the same ultimate objective of 'parbrahma', with the support of 'Dwaita' (Duality). This was done to convince ignorant masses. In Maharashtra means 'Shiv-shakti' Turewale believed in Shiv-shakti by cross examining Kalgi side. In all 82 shahir were listed of which 45 belonged to Turewale and 37 to Kalgiwale sides. Marathwada had 46 shahir according to 'Pratishtn' magazine in 1955.

Some of the names not appearing in the above list are given below:  
1.	Adnyandas
2.	Tuslidas
3.	Yamaji
4.	Ram Joshi
5.	Prabhakar
6.	Lahari Mukunda
7.	Gangu Haibati
8.	Rao Barve
9.	Jotiba Phule
10.	V.D.Savarkar
11.	Govind Darekar 
12.	Lahari Haidar
13.	Ramchandra Dalvi
14.	P.D.Khadilkar
15.	M.N.Nanivadekar
16.	Pralhadray Jamkhedkar
17.	Pirajirao Sarnaik
18.	G.D. and R.D.Dixit 
19.	Sidram Muchate. 
20.	Prabhakar Gokale
21.	Jathar
22.	Lokhande
23.	Sakhaklkar
24.	Ekbote, Govind Swami Aphale
25.	Anant Mule
26.	Amar Shaikh
27.	Annabhau Sathe
28.	D.N.Gavankar
29.	Atmaram Patil 
30.	Krishnrao Sable
31.	Pundalik Pharande
32.	Vasant Bapat 
33.	Liladhar Hegde
34.	Shankarrao Nikam
35.	Ganpat Sumbhe
36.	Visnupant Kardak
37.	Shaik Jainu Chand
38.	Chandu Bharadkar
39.	Viththal Umap
40.	Kuntinath Karte
41.	Sharam Joshi
42.	Rajaram Jagtap
43.	Bapu Vibhute
44.	Ambutai Vibhute
45.	Kisan Hinge 
46.	Yogesh
47.	Vasantrai Nanivdekar
48.	Prabhakar Jamkhedkar
49.	Vinayak Jamkedkar
50.	Kanitkar
51.	Shivram Chavan
52.	Hemant Mavle
53.	Rajabhau Khamkar
54.	Ranzan Bangnikar
55.	Sharad Muthe
56.	and many others

(This is not an exhaustive list, names intimated to us would be added to the list.)


Last updated 200310211350.